Aanmelden

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Uw kind kan terecht op sbo Noorderlicht als het onderwijs op een reguliere basisschool (tijdelijk) niet meer passend is. In dat geval heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is wettelijk bepaald. De TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband Plein 013. Hoe u de TLV kunt verkrijgen verschilt per leerling. In de meeste gevallen vraagt de basisschool de TLV aan, in samenspraak met ouders en onze school.

Aanmelden

Met de TLV kunt u als ouder uw kind aanmelden bij een van de drie scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) in Tilburg. Het is mogelijk om vooraf kennis te maken met onze school. Maak daarvoor een afspraak, dan ontmoeten we u graag.

Komt uw kind bij ons op school? Dan wordt u uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek. Als ouder krijgt u de gelegenheid om te vertellen over uw kind en wij verstrekken de nodige informatie over onze school. Vervolgens wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en een bijbehorende vragenlijst.

Per jaar zijn er meerdere plaatsingsmomenten. De directie van de school is namens het bestuur gemachtigd een kind al dan niet te plaatsen.

Wat past het best bij uw kind?

Zodra een nieuwe leerling start bij ons op school, doen we een pedagogisch en didactisch onderzoek. Op die manier kunnen we een goede inschatting maken van de beginsituatie en in welke groep uw kind het beste past. Ook nemen we een logopedisch onderzoek af. Indien gewenst kan er ook een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster plaatsvinden.

Op basis van alle verzamelde informatie worden de onderwijsbehoeften, de mogelijkheden en de belemmeringen vastgesteld. We schetsen een ontwikkelingsperspectief op pedagogisch en didactisch gebied. Dat is een inschatting van hoe wij verwachten dat uw kind zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Alle informatie wordt ondergebracht in een startdocument, dat ook uitgebreid met u als ouders wordt besproken.

Meer informatie vindt u op de website van Plein 013: www.plein013.nl