Anti-pestprotocol en klachtenregeling

Anti-pestprotocol

Op Noorderlicht zijn twee interne vertrouwenscontactpersonen; leerlingen kunnen met zeer vertrouwelijke onderwerpen bij ze terecht. Jaarlijks wordt er in de groepen aandacht aan deze mogelijkheid besteed. Leerkrachten Femke Schipper en Frank van Rooij zijn de betrokken vertrouwenscontactpersonen. Marian de Brouwer is beschikbaar als anti-pestcoördinator.

Op sbo Noorderlicht volgen we een anti-pestprotocol. Als u op onderstaande link klikt, kunt u het anti-pestprotocol lezen.

Anti pest protocol sbo Noorderlicht

Klachtenregeling

Wanneer u als leerling, ouder of verzorger niet tevreden bent:

  • Bespreek uw punt met de betrokkene. Probeer het eerst samen op te lossen.
  • Lukt dit niet, dan vraagt u een gesprek met de adjunct-directeur.
  • Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan bespreekt u uw klacht met de directeur van de school.
  • Mocht u ook hier onvoldoende gehoor vinden dan neemt u contact op met de voorzitter college van bestuur.
  • Wanneer u zich ook daar onvoldoende gehoord voelt, dan kunt u zich wenden tot de externe klachtencommissie GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) of de onderwijsinspectie.

U kunt ook eerst met een externe vertrouwenspersoon in gesprek. Dit is iemand die naar je luistert, met je meedenkt en advies kan geven over wat u kan helpen in deze situatie. De gegevens staan in de klachtenregeling.
Elke school heeft een interne vertrouwenspersoon; die kan je helpen om met de externe vertrouwenspersoon in gesprek te komen.

In deze klachtenregeling wordt beschreven hoe het één en ander in zijn werk gaat.