Biezonderwijs

Noorderlicht is onderdeel van Biezonderwijs. Biezonderwijs telt negen scholen voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Zo’n 600 collega’s zetten zich op onze scholen in voor onderwijs en begeleiding van meer dan 1900 leerlingen.

Onze scholen hebben allemaal een speciaal karakter. Zo kennen we speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs. We hebben ook een expertisecentrum De Kracht. Dit centrum ondersteunt onderwijspersoneel en leerlingen met behulp van trainingen, coaching, begeleiding en advies. Ook doen zij onderzoek en diagnostiek voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

De drie scholen voor speciaal basisonderwijs van Biezonderwijs (Noorderlicht, Westerwel en Zonnesteen) werken veel samen. De scholen hebben ook samen één directeur. Daarnaast heeft iedere school een of meerdere adjunct-directeur(en). Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel.

De directie van Noorderlicht ziet er als volgt uit:

Directeur: Peter Smolders
Adjunct-directeur: Marian de Brouwer

Benieuwd naar de scholen van Biezonderwijs en De Kracht?

Raadpleeg de websites voor meer informatie:
Praktijkcollege Tilburg (praktijkonderwijs)
De Bodde SO/VSO (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs)
SG De Keyzer SO/VSO (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs)
Parcours VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
Sbo Noorderlicht (speciaal basisonderwijs)
Sbo Westerwel (speciaal basisonderwijs)
Sbo Zonnesteen (speciaal basisonderwijs)
Expertisecentrum De Kracht