SBO Noorderlicht > ‘Sport combineren met gedragslessen is voor mij de perfecte combinatie’

‘Sport combineren met gedragslessen is voor mij de perfecte combinatie’

Mathijs, gymdocent, SG De Keyzer SO/VSO

Wat is volgens jou het verschil tussen speciaal- en regulier onderwijs?

In regulier onderwijs ligt er meer focus op het motorische vlak. Op speciaal onderwijs wordt daar natuurlijk ook aandacht aan besteed in de gymles, maar ligt de focus meer op het gedrag van leerlingen. Ik zie mijn gymlessen bij De Keyzer dan ook als gedragslessen in een sportief jasje. Speciaal onderwijs biedt mij veel uitdaging want de situaties waar je mee te maken krijgt zijn niet altijd makkelijk. Als er weerstand onder jongeren is, dan zie ik dat als een uitdaging. Ik vlieg het ook op die manier aan. Juist deze kinderen helpen, al is het maar een kleine stap in de goede richting, geeft me een enorme boost. Ook zit er veel uitdaging in omdat niet alles gaat zoals je had verwacht, daar moet je wel mee om kunnen gaan. Zelf vind ik dat heel erg tof want daardoor wordt het nooit saai. Ik word continu geprikkeld om na te denken over wat de leerling of situatie op dat moment nodig heeft. We hebben op speciaal onderwijs kleinere groepen dan op regulier onderwijs waardoor er meer aandacht is voor de leerling. Dat wordt als heel erg prettig ervaren, leerlingen voelen zich begrepen en gehoord.

Wat is volgens jou typisch SG De Keyzer?

Het team van De Keyzer staat heel sterk omdat we allemaal hetzelfde uitstralen naar de leerlingen, we handelen in grote lijnen hetzelfde. Zo spreken we leerlingen bijvoorbeeld op een positieve manier aan, dat is iets wat schoolbreed wordt gedaan. Dat maakt het aanbod van De Keyzer heel sterk.  We geven veel duidelijkheid en structuur en creëren daarmee een heel veilige situatie voor de leerlingen.

Wat geeft jou voldoening in dit werk?

Ik ga met een goed gevoel naar huis als ik een paar leerlingen een klein stapje de goede richting in heb kunnen duwen. Van sommige leerlingen weet je dat ze de gymles lastig vinden. Als je ook die leerlingen binnenboord weet te houden en met een glimlach naar huis ziet gaan, dan heb ik een topdag. Ik geef kinderen mee dat het belangrijk is anderen positief te benaderen. Daarom leer ik ze complimenten te geven maar ook om ze te ontvangen. Dat doen we in de complimentenkring, dat wordt ook in de andere lessen opgepakt. Kinderen zien veel van elkaar, het zijn niet alleen maar de simpele complimenten als in: je was snel of sterk. Maar je hoort ook dat kinderen elkaar teruggeven dat ze zich goed hebben gedragen, bijvoorbeeld dat ze na een opstootje excuses hebben aangeboden of uitleg hebben gegeven toen bij de ander iets niet lukte. Dat is heel tof dat kinderen dat van elkaar leren waarderen en op een positieve manier aan elkaar terug te geven. Je ziet kinderen echt opbloeien daardoor.

https://youtu.be/JDK_s0yiKZI

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.