SBO Noorderlicht > Onze School

Onze School

Sbo Noorderlicht is één van de scholen binnen Biezonderwijs en is een school voor speciaal basisonderwijs in Tilburg voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Samen met basisscholen uit de omgeving maken wij deel uit van het samenwerkingsverband Plein013. Het is onze verantwoordelijkheid dat leerlingen die zorg nodig hebben, ook de hulp krijgen die bij hen past. We vinden het belangrijk dat we deze hulp zo dicht mogelijk in de buurt van het kind zoeken.

Binnen onze school stimuleren wij kinderen tot groei. We willen dat leerlingen zich thuis voelen en sbo Noorderlicht als een fijne school ervaren. Wij zorgen daarom voor een goede relatie tussen leerling en leerkracht en laten leerlingen succes ervaren, zodat hun zelfvertrouwen groeit.

Onze school zorgt voor een positieve sfeer van rust, orde, regelmaat, duidelijkheid en voorspelbaarheid. We ondersteunen de leerlingen en dagen ze ook uit.

Gezonde school

We vinden het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten. Daarom zijn we ook aangesloten bij de ‘Gezonde School’. De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.

Binnen dit programma zijn er verschillende bewijzen te behalen. Onze school heeft het bewijs ‘Gezonde voeding’ en het bewijs ‘Bewegen & sport’ al behaald.

Watertap op het schoolplein

Een onderdeel van de Gezonde School Noorderlicht is het waterpunt op het schoolplein. Met deze watertap moedigen we leerlingen aan om water te drinken en maken we het ook makkelijk voor ze om wat te drinken. Naast het aanmoedigen van een gezonde leefstijl, gebruiken we de watertap ook om het groene schoolplein en het tiny forest te onderhouden.

City trainers en tiny forrest

Citytrainers Junior

Onze school doet mee aan het project Citytrainer Junior. Leerlingen van onze school zetten hun talent voor sport in op het schoolplein. Deze leerlingen bieden zelfstandig spelactiviteiten aan op het schoolplein. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen één keer per jaar hiervoor solliciteren. Als ze worden uitgekozen krijgen ze een korte cursus.

Lees meer

Tiny Forest

In samenwerking met IVN en gemeente Tilburg heeft onze school sinds maart 2020 een eigen tiny forest, met daarbij een buitenlokaal. Een tiny forest is een bos ter grootte van een tennisbaan.

Lees meer

Contact met ouders

Wij vinden goed contact met de ouders en/of verzorgers van leerlingen erg belangrijk.

Wij onderhouden dit contact door middel van:

  • Kennismakingsgesprekken aan het begin van het jaar;
  • Informatiegesprekken over het voortgezet onderwijs voor de schoolverlaters;
  • Voortgangsgesprekken (drie keer per jaar)

Zijn er andere momenten waarop u graag een overleg wil, dan kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.

Wat past het beste bij uw kind?

Zodra een nieuwe leerling start bij ons op school, maken we op basis van een onderzoek een inschatting van de beginsituatie. Daarna kijken we in welke groep uw kind het beste past. Ook kijken we naar de spraak- en taalontwikkeling. Indien gewenst kan er ook een gesprek met de schoolmaatschappelijk werkster plaatsvinden.

Op basis van alle verzamelde informatie stellen we de onderwijsbehoeften, de mogelijkheden en de belemmeringen vast. We schetsen een ontwikkelingsperspectief op het gebied van opvoeding en onderwijs. Dat is een inschatting van hoe wij verwachten dat uw kind zich gaat ontwikkelen in de toekomst. Alle informatie verzamelen we in een startdocument, dat we ook uitgebreid met ouders of verzorgers bespreken.

Samenwerking andere scholen

Wij werken veel samen met sbo Zonnesteen en sbo Westerwel. De scholen hebben samen één directeur, daarnaast heeft iedere school een of meerdere adjunct-directeur(en). Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel. De directie van sbo Noorderlicht is:

Directeur: Stephan Gijsman
Adjunct-directeur: Marian de Brouwer
Adjunct-directeur: Yvonne Koppelmans

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.