Welkom
bij sbo
Noorderlicht

Wij zien de mogelijkheden

Op sbo Noorderlicht benutten we alle mogelijkheden van elke leerling. We hebben drie belangrijke uitgangspunten bij onze aanpak:

  1. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een sterke persoon, die weet wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn;
  2. Wij willen elke leerling zo hoog mogelijk laten scoren in onze lesonderdelen. We spannen ons dus in om uit iedere leerling het maximale te halen;
  3. Wij geloven dat onderwijs een sociaal proces is. We geven dan ook bij voorkeur les in groepen, zodat kinderen van elkaar en met elkaar kunnen leren.

Lees meer

Onderdeel van Biezonderwijs

Biezonderwijs telt 9 scholen voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Zo’n 600 collega’s zetten zich op onze scholen in voor onderwijs en begeleiding van meer dan 2000 leerlingen.

Onze scholen hebben allemaal een speciaal karakter. Zo kennen we speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs. We hebben ook een expertisecentrum De Kracht. Dit centrum ondersteunt onderwijspersoneel en leerlingen met behulp van trainingen, coaching, begeleiding en advies. Ook doen zij onderzoek en diagnostiek voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

Jezelf mogen zijn

Wij helpen leerlingen hun talenten te ontdekken. Want ieder kind verdient het om zijn of haar dromen na te jagen. En te worden wie zij ten diepste al zijn.